Impresum

Tiráž
WM Autodily

Archeologická 1383
253 01 Hostivice
Česká republika

 

 

Představenstvo:

Petra Kroupová
Frank Schröder (předseda)
Ralf Reuwer
Jannes Martin
Hans-Jürgen Jesch
Ralf Kuhne
Muntaz Yegen

Evidence v obchodním rejstříku:

Městký soud v Praze
C 301856

DIČ:

IČ 07486201

ODPOVĚDNOST

Tyto internetové stránky byly vytvořeny s velkou péčí. Odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytovaných informací a dat je však vyloučena. Platí to rovněž pro všechny ostatní internetové stránky, na které se pomocí hyperlinku odkazuje. WM SE si vyhrazuje právo na provádění změn či doplnění poskytnutých informací nebo dat, a to bez předchozího oznámení.

ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Společnost WM SE nenese odpovědnost za strategii ochrany osobních údajů nebo za obsah těchto jiných internetových stránek.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah internetových stránek společnosti WM SE je chráněn autorským právem. Obsah těchto internetových stránek se nesmí kopírovat, šířit, měnit k obchodním účelům ani zpřístupňovat třetím osobám. Upozorňujeme na to, že fotografie na těchto internetových stránkách mohou podléhat autorským právům třetích osob.

ZNAČKY A UŽIVATELSKÁ PRÁVA

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky na těchto internetových stránkách chráněny právními předpisy pro ochranné známky. (To platí především pro značky, označení typů, loga a emblémy. Duševní vlastnictví, které je v nich obsaženo, jako jsou patenty, značky a autorská práva, je chráněno). Na této internetové stránce se neuděluje žádná licence k užívání duševního vlastnictví společnosti WM SE nebo třetích osob.

ROZHODNÉ PRÁVO

Veškeré informace nebo údaje, jejich užívání i veškeré konání, strpění nebo upuštění od určitého konání v souvislosti s internetovými stránkami společnosti WM SE podléhají výhradně německému právu.

BEZPEČNOSTINFORMAČNÍ POVINNOST PODLE §36 NĚMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE (VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ)

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o urovnání sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.

BEZPEČNOST

Společnost WM SE činí opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše údaje budou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem či neoprávněným zveřejněním.

DOTAZY A POZNÁMKY

Pokud máte dotazy nebo poznámky týkající ochrany osobních údajů ze strany společnosti WM SE (například k nahlížení a aktualizaci vašich osobních údajů), kontaktujte nás, prosím, pod heslem "Datenschutz". Další rozvoj internetu ovlivňuje také naši strategii ochrany osobních údajů. Změny budou na těchto stránkách provedeny včas.