Ochrana dat

USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhotoveno 09.05.2018
Společnost WM SE (dále jen „WM SE“, „my“ nebo „nám“) respektuje a chrání Vaše právo na ochranu osobních údajů a soukromí. Tato směrnice o ochraně osobních údajů popisuje

  • údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (veřejné a uzavřené sekce).
  • údaje, které nám předáte jako zákazník.
  • údaje o nákupech našich zákazníků.
  • práva, která máte s ohledem na Vaše osobní údaje, a jak můžete tato práva uplatňovat.

„Osobní údaje“ jsou údaje, které Vás přímo či nepřímo dokáží osobně identifikovat, např. jméno, e-mailová adresa a nakupované zboží (pokud je lze přiřadit k Vaší e-mailové adrese / Vašemu zákaznickému účtu).

 

KDY SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Podle vašich aktivit získáváme osobní údaje od Vás a o Vás, zejména v těchto případech:

Prostřednictvím našich internetových stránek:

Žádost o zpětné volání: Když nás požádáte o zpětné zavolání, ukládáme Vaše jméno a Vaše telefonní číslo.
Kontakt: Když nás požádáte, abychom s Vámi vstoupili do kontaktu, ukládáme Vaši firmu, Váš titul, jméno a příjmení, Vaše telefonní číslo, Vaši e-mailovou adresu, Vaši adresu a PSČ, abychom Vám mohli kompetentně poradit prostřednictvím jedné z našich prodejen přímo na místě.
Cenové nabídky: U cenových nabídek ukládáme Vaši firmu a zákaznické číslo, a dále oslovení, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a obsah Vašeho požadavku.
Přijetí zákazníka: U nového zákazníka WM SE ukládáme alespoň Vaše jméno a příjmení, Vaši adresu a e-mailovou adresu. Rovněž ukládáme dobrovolně předávané údaje, jako je oslovení, firma, forma podnikání, telefon a fax.
Newsletter: Jako zákazník si můžete objednat náš newsletter. K tomu ukládáme Vaši e-mailovou adresu a Vaše zákaznické číslo.
Návštěva našich internetových stránek / e-mailová korespondence:
Ukládáme data o Vašich návštěvách našich internetových stránek (navštívené stránky, informace o použitém prohlížeči, Vaše IP adresa) a o interaktivní e-mailové korespondenci mezi WM SE a Vámi. Podrobnější informace najdete v odstavci Cookies.
Dílny, které s námi uzavřely partnerskou dohodu, mohou prostřednictvím našeho modulárního systému sestavit vlastní internetové výstupy. Za jejich obsah odpovídají dílny samotné. Modulární forma nabízí maximálně možnost vstoupit s Vámi do kontaktu prostřednictvím e-mailu (uložení Vaší e-mailové adresy), nebo vyplnit kontaktní formulář (jméno, adresa, telefon, e-mail, žádost).

Prostřednictvím cizích internetových stránek:

Nabídka pracovních pozic: Prostřednictvím specializovaných portálů zveřejňujeme nabídky pracovních pozic. Vaši odpověď na naši nabídku pracovních pozic nám provozovatel portálu přepošle. Provozovatelé portálů jsou v těchto případech odpovědní za dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o jejich shromažďování a předávání. Po doručení žádosti o místo v naší firmě obdržíte potvrzení o doručení. Pokud dojde k zaměstnání, ukládají se podklady se žádostí do složky zaměstnance. V případě odmítnutí uchováváme podklady se žádostí kvůli zákonným předpisům dalších 6 měsíců, pak jsou smazány z našich systémů.

Prostřednictvím zvláštních smluv:

Partnerské dohody: O zákaznících, kteří uzavřou v rámci našeho dílenského konceptu partnerské dohody, ukládáme kromě zákaznického čísla a firmy kontaktní údaje, internetovou adresu a majitele firmy.
Bosch-Hotline: Pokud s námi jako zákazník uzavřete smlouvu o používání Bosch-Hotline, uložíme si vaši firmu a kompletní kontaktní údaje (adresu, číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa) a používané diagnostické zařízení. Ukládají se rovněž jméno, funkce a telefonní číslo oprávněného uživatele naší hotline.

Prostřednictvím nákupů:

Transakce:
Od zákazníků shromažďujeme údaje o nákupech (online, na prodejnách, přes telefon, ...). Kromě toho shromažďujeme údaje z komunikace s Vámi v případě vrácení, výměny nebo zaslání produktů v souvislosti se záručními nároky nebo opravami.

Prostřednictvím marketingových akcí:

Účast na výherních hrách, soutěžích nebo reklamních akcích:
Pokud se zúčastníte výherních her, soutěží nebo reklamních akcí, které pořádáme, ukládáme Vaši firmu, Vaše jméno a Vaše kontaktní údaje.

Akce pro partnery a veletrhy:
Pokud se zúčastníte naší akce pro partnery nebo veletrhu, ukládáme si alespoň název Vaší firmy a jméno a příjmení návštěvníka. Pokud je třeba, ukládáme rovněž čísla osobních dokladů a údaje o narození (například při cestách do zahraničí).

 

JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Transakce / poskytování služeb:

Transakce:
Vaše osobní údaje používáme k vyřízení Vašich nákupů, k zasílání potvrzení, ke kontrole transakcí pro vyloučení podvodných aktivit, ke zpracování zpětných zásilek, ke zpracování oprav a výměně produktů, ke zpracování zákaznických dotazů a k veškeré komunikaci, která s tím souvisí.

Správa internetových stránek:
Vaše osobní údaje používáme ke správě Vašeho účtu na našich internetových stránkách a k prezentaci nabídek z dílenských konceptů, které jste si sami vybrali. Vaše osobní údaje používáme rovněž pro poskytování jiných služeb, jako je zpracování katalogových požadavků, zasílání newsletterů nebo nabídka marketingových akcí či ověření Vaší identity pro případ, že jste zapomněli své heslo.

Výherní hry nebo soutěže:
Pokud se rozhodnete pro účast v některé z námi pořádaných výherních her, soutěží o ceny nebo jiných soutěží, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vám umožnili účast.

Analýza dat:
Údaje o Vašich návštěvách na našich internetových stránkách s údaji o navštívených stránkách a využitých službách či údaje o Vašich elektronických kontaktech s námi a mailech, které jsme Vám zaslali, můžeme ukládat jako „uživatelská data“. Ukládání přitom neprobíhá pod Vaším jménem, ale anonymizovaně za použití identifikačního čísla. Pokud chcete shromažďování takových uživatelských dat zakázat, zašlete, prosím, e-mail na datenschutz@wm.de. Tato uživatelská data používáme, abychom získali informace o nákupních preferencích našich uživatelů, abychom mohli upravit naše nabídky a internetové stránky podle Vašeho zájmu a preferencí, abychom odstranili problémy s internetovými stránkami a službami a mohli je optimalizovat, abychom analyzovali trendy a statistiky a abychom prezentovali naše obsahy formou, která je pro Vás atraktivní a uživatelsky přívětivá.

Zajištění našich majetkových hodnot:
Osobní údaje můžeme používat pro opatření k zajištění bezpečnosti a integrity našich internetových stránek a naší společnosti.
Ostatní: Osobní údaje smíme shromažďovat a používat v souvislosti se všemi výše uvedenými účely.

 

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM:

Osobní údaje můžeme využívat k marketingovým účelům a za účelem průzkumu trhu s cílem získat tímto způsobem informace o našich zákaznících a uživatelích, a dále pro přímý marketing. Navázání kontaktů s Vámi k marketingovým účelům probíhá vždy podle platných zákonných ustanovení. Znamená to zejména:
Můžeme Vám posílat dopisy, pokud jste jejich zasílání výslovně nezakázali.
Můžeme Vám zasílat e-maily s informacemi o produktech, které jsou srovnatelné s produkty, které jste již zakoupili, pokud jste zasílání takových e-mailů nezakázali.
Navázání kontaktů nad tento rámec za účelem přímého marketingu (např. další e-maily, SMS zprávy) proběhne pouze s Vaším výslovným souhlasem. Pokud Vám pošleme marketingové materiály, propagujeme tak pouze naše vlastní produkty.
Informace o akcích (např. veletrhy, zákaznické akce, ...) zveřejňujeme na různých platformách. Mohou to být obrazové galerie na internetu, internetové stránky veletrhu pro tisk či příspěvky na You Tube. Používání Vašich údajů a fotografií můžete kdykoli přímo na místě zakázat u organizátora akce (například u služby zákaznických informací). Na místech konání příslušné akce jsou rovněž vyvěšena upozornění na právo na námitku.
Používání Vašich osobních údajů k marketingovým účelům a za účelem průzkumu trhu či přímého marketingu můžete kdykoli zakázat. Zašlete k tomu, prosím e-mail na datenschutz@wm.de.

 

COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE

Používáme cookies a jiné technologie, jako například pixel tags. Cookies nám například umožňují upravit internetové stránky podle Vašich zájmů nebo uložit Vaše heslo, abyste je nemuseli pokaždé znovu zadávat.
Cookies jsou malé soubory, které odesílají internetové stránky a které se ukládají na pevném disku Vašeho počítače. Pixel tags, označované rovněž jako sledovací pixely, jsou neviditelné soubory, které mohou být obsaženy na internetových stránkách nebo v e-mailech, a které vyžadují informace o Vašem počítači, případně o používaném prohlížeči. Pojem „cookies“ dále zahrnuje také tyto sledovací pixely.
Některé internetové prohlížeče disponují funkcí Do-Not-Track (Nesledovat). Pomocí této funkce zabráníte sledování Vašich online aktivit ze strany internetových stránek. Pokud nechcete, abychom rozpoznávali Váš počítač, nastavte si, prosím, svůj internetový prohlížeč tak, aby vymazával cookies na pevném disku Vašeho počítače, veškerá cookies blokoval, nebo Vás před uložením nějakého cookie varoval.
Může se však stát, že pak nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek. Pokud prostřednictvím nastavení svého prohlížeče nekonfigurujete odmítnutí cookies, pak jakmile prostřednictvím svého prohlížeče vyvoláte naše internetové stránky, nastaví náš systém cookies na pevný disk Vašeho počítače.

 

TYPY COOKIES

Používáme dočasné cookies (session cookies), která jsou na konci relace vymazány (tzn. jsou k dispozici pouze od otevření okna prohlížeče až po uzavření prohlížeče) a dlouhodobé cookies (persistent cookies), které zůstávají na pevném disku, dokud je uživatel nesmaže, nebo dokud nevyprší jejich platnost.
To, jak dlouho zůstanou dlouhodobé cookies uloženy na Vašem zařízení, závisí na to, na jakou dobu uložení jsou naprogramovány.
Cookies používáme pro různé účely. Rozlišujeme následující kategorie:
• Funkční cookies: Tyto cookies jsou zapotřebí pro fungování internetových stránek a umožňují Vám optimální využití naší nabídky. Takové cookies se používají například při přihlašování zákazníka. Cookies nám rovněž umožňují rozpoznat Vás při opětovném návratu na naše internetové stránky. Ukládají informace o Vašich nastaveních tak, abychom naše stránky mohli upravovat podle Vašich osobních preferencí (například jazyk, který jste zvolili).
• Analytické cookies: Tyto cookies analyzují navigaci uživatelů na internetových stránkách (navštívené stránky, používané odkazy atd.) nebo používání e-mailů, které zasíláme uživatelům. Umožňují nám lépe porozumět zájmům našich uživatelů, a tím zlepšovat naše internetové stránky i naše služby.

 

GOOGLE ANALYTICS:

Naše internetové stránky využívají aplikaci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu využívání internetových stránek z Vaší strany. Informace vytvářené tímto cookie o používání těchto internetových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se také ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na těchto internetových stránkách však Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší kompletní IP adresa, a zkrátí se teprve tam. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek Google tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho používání internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách internetových stránek a poskytování dalších služeb pro provozovatele těchto internetových stránek spojených s používáním internetových stránek a internetu. Adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými daty společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce těchto internetových stránek. Evidenci údajů, které cookie shromažďuje a které se vztahují k Vašemu používání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) na Googlu, a dalšímu zpracování těchto údajů ze strany Googlu můžete také zabránit tak, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, které jsou k dispozici pod následujícím odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližší informace najdete zde http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=1 a zde https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de (obecné informace k aplikaci Google Analytics a ochraně osobních údajů). Upozorňujeme Vás na to, že na těchto internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „ga('set', 'anonymizeIp', true)“, aby byla zaručena anonymizovaná evidence IP adres (tzv. IP-Masking).

 

FONTY:

Tyto internetové stránky používají "fonts.com", službu typů písma společnosti Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Při každém vyvolání těchto internetových stránek se pro zobrazení textů v určitém typu písma nahrávají soubory ze serveru "fonts.com". Vaše IP adresa se přitom může přenášet na server "fonts.com" a v rámci běžných logů serveru ukládat. Další zpracování těchto informací náleží společnosti "fonts.com", příslušné podmínky a možnosti nastavení najdete v pokynech pro ochranu osobních údajů (www.monotype.com/legal/privacy-policy) společnosti "fonts.com".

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro splnění úkolů a účelů uvedených v této směrnici smíme Vaše osobní údaje odhalovat jiným společnostem nebo je s jinými společnostmi sdílet. Může se jednat o společnosti WM SE nebo o externí třetí strany, které mohou mít sídlo i mimo zemi, ve které žijete Vy. Tyto třetí strany poskytují různé služby jako například naše dílenské koncepty, vyřizování plateb prostřednictvím různých kanálů nebo realizaci našich marketingových kampaní či účasti na veletrzích. Pro poskytování takových služeb je nutné předání Vašich osobních údajů zúčastněným společnostem.
Podle konceptu autorizace se musí například podíly společnosti Bosch u zákazníků Bosch Car Service, Auto Crew nebo partnerů Bosch-Modul hlásit vždy po půl roce společnosti Bosch. Pro přípravu účasti na veletrzích je nutné předat název firmy a kontaktní údaje vystavovatele veletržní společnosti a koordinátorům. Dalšími příklady takových služeb jsou bonitační zkoušky či podpora a udržování naší IT infrastruktury.
Tam, kde pověřujeme externí poskytovatele služeb, kteří z našeho pověření pracují s osobními údaji, činíme vhodná opatřením, která jsou podle našeho uvážení proveditelná tak, abychom smluvně zajistili používání Vašich osobních údajů pouze k námi stanoveným účelům.
Vaše osobní údaje smíme předávat dále tam, kde je to nutné pro splnění zákonných ustanovení, zákonných požadavků ze strany úřadů, včetně požadavků na splnění národní bezpečnosti nebo ohledně trestního stíhání, pro právní ochranu a obhajobu naší společnosti včetně jejích dceřiných společností a našich vedoucích pracovníků, zaměstnanců, právních poradců, zástupců, dodavatelů a partnerů, pro provádění právních kroků nebo řízení a uplatňování právních nároků, nebo pro zajištění realizace našich uživatelských a prodejních podmínek či uzavřených smluv.
Vaše osobní údaje smíme předávat třetím stranám, pokud jsou naše aktiva plně nebo částečně přenášena na třetí strany. Předpokladem pro toto předávání je, aby u těchto třetích stran platila ustanovení ochrany osobních údajů srovnatelná s ustanoveními na ochranu osobních údajů, která jsou uvedena v tomto dokumentu, a abyste, pokud je třeba, vyjádřili s tímto krokem svůj souhlas. Na určitých internetových stránkách Vám umožníme předání osobních údajů třetím stranám, například partnerským společnostem a dílnám. Tím, že tyto funkce využijete, vyjádříte svůj souhlas s takovým přenesením osobních údajů. Pro přenesené údaje platí ustanovení třetích stran o ochraně osobních údajů. Nemáme žádný vliv na to, jak tyto třetí strany Vaše osobní údaje využijí, a nepřebíráme odpovědnost za využívání osobních údajů třetími stranami. Informujte se, prosím, o příslušných ustanoveních třetích stran na ochranu osobních údajů i o způsobu a rozsahu, jakým osobní údaje využívají.
Souhrnné neosobní údaje o uživatelích internetových stránek smíme předávat bez omezení.

 

LHŮTY PRO UCHOVÁNÍ

Lhůty pro uchování Vašich osobních údajů se řídí platnými zákonnými ustanoveními a dobou uchování potřebnou pro splnění úkolů a účelů uvedených v tomto dokumentu.
Po uplynutí zákonné resp. potřebné lhůty pro uchování budou Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje nemůžeme vymazat, pokud existuje nějaká zákonná povinnost uchovávání (např. předpisy výkaznictví), nebo pokud vymazání brání jiné právní důvody, například smluvní závazky.

 

BEZPEČNOST

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Jsme si vědomi toho, že žádné standardy či opatření na ochranu osobních údajů či bezpečnost nedokáží zaručit stoprocentní jistotu. Podnikáme však veškeré možné kroky, abychom zaručili bezpečnost údajů, které nám předáte, podle ustanovení této směrnice. Učiníme různá opatření pro ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neautorizovaným přístupem či neautorizovaným záznamem, používáním, zveřejňováním, kopírováním, úpravou, změnou, zničením či podobnými riziky.

 

ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Jestliže na našich internetových stránkách nabízíme odkazy na jiné internetové stránky, děje se tak v zájmu našich uživatelů, nebo je třeba to chápat jak vstřícnost vůči třetím poskytovatelům. Stránky, na které odkazujeme a stránky, které odkazují na naše internetové stránky, v zásadě nemáme pod kontrolou. V takových případech neodpovídáme ani za obsah těchto stránek, ani za dodržování platných předpisů na ochranu osobních údajů. Doporučujeme si pečlivě prostudovat pokyny na ochranu osobních údajů těchto třetích poskytovatelů, dozvíte se zde, jak se Vaše osobní údaje ukládají, používají nebo sdílejí.

Odvolání

V souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli, nebo které byly shromážděny v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete vyloučit používání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, jako je korespondence (newsletter) týkající se našich produktů a reklamní akce. Kvůli různým možnostem vyjádření nesouhlasu (opt-out) se s námi můžete kdykoli spojit, viz "Kontakt". Možnost odvolání není určena pro komunikaci, která neslouží marketingovým účelům. Pokud používání svých osobních údajů nezakážete při registraci, může trvat až 30 dnů, než Vaše odvolání/odhlášení nabude účinnosti.

 

PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazníci mohou do svých osobních údajů nahlížet a měnit je po přihlášení v zákaznické sekci pod tlačítkem „Změnit heslo“.
Pro nahlížení a ochraně práv v souvislosti se změnou, vymazáním a omezením všech ostatních osobních údajů, které jsou u nás uloženy, doporučujeme přímý kontakt prostřednictvím níže uvedené kontaktní adresy pod heslem „Ochrana osobních údajů“.
Pokud byste měli v přímém kontaktu s WM SE pocit, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ohledně těchto údajů nejsou dostatečně chráněny, máte právo obrátit se na kompetentní dozorový orgán.

 

ZMĚNY TÉTO SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato směrnice o ochraně osobních údajů byla vyhotovena 09.05.2018. Budoucí změny této směrnice o ochraně osobních údajů budou oznámeny na této stránce. Pokud bude třeba, obdržíte navíc informaci e-mailem.

 

KONTAKT

Správcem ve smyslu zákona EU o ochraně osobních údajů je WM SE. Podrobnosti jsou zdokumentovány v tiráži.
Pro odhlášení newsletteru se, prosím, obracejte na:
marketing@wm.de
Dotazy, náměty, stížnosti a žádosti týkající se přístupu k Vašim osobním údajům nebo jejich opravy, žádosti o omezení zpracování osobních údajů v rámci naší směrnice o ochraně osobních údajů, nebo dotazy na naše metody zacházení s osobními údaji, prosím, zasílejte na:

 

WM SE
Heslo: Ochrana osobních údajů
Pagenstecherstr. 121
D-49090 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541-9989 1634
E-Mail: datenschutz@wm.de